Rekrutacja

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie jakości i efektywności pracy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Wadowice poprzez rozwijanie kompetencji kadry edukacji szkolnej”
Nr projektu: 2016-1-PL01-KA101-024355
W dniu 31.01.2017 w Urzędzie Miasta Wadowice odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie :
Iwona Majkowska – Kochan – przewodnicząca Komisji
Elżbieta Borycka – członek Komisji
Klaudia Lehrfeld – członek Komisji
Jerzy Rajda – członek Komisji
Zadaniem Komisji była Weryfikacja złożonych dokumentów, ich ocena i dokonanie wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie Rekrutacji uczestników projektu.

W wyniku rekrutacji do projektu zakwalifikowało się dwoje nauczycieli:

1.Potoczny Elżbieta Irlandia Językowy Czerwiec 2017
2.Śliwa Marta Irlandia Językowy Czerwiec 2017
Przedszkolowo.pl logo